Безплатна доставка за поръчки над 170лв.
Кликнете за още продукти.
Не бяха намерени продукти.

Безплатно получаване

БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ

Начин за получаване на целева помощ от Агенция „Социално Подпомагане” (АСП) за закупуване на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия:


В тази страница ще наричаме перуките "Помощни средства".

Помощните средства се предоставят от лицензирани търговци на дребно.

ПАРАГОН ГРУП ЕООД е лицензирана фирма с Удостоверение за Регистрация №028/04.09.2007 година, издадено от Министерство на Труда и Социалната Политика- Агенция за Хората с Увреждания.

ПАРАГОН ГРУП предлага възможност за съдействие при издаване на необходимите документи за получаване на безвъзмездна помощ за закупуване на помощни средства. Ако позвъните на телефон 042 910138 или 0883209040, нашите консултанти ще Ви обяснят с подробности как можем да Ви бъдем полезни.

Ако за определени технически средства е възможно да изчакате получаването на заповед от Агенция Социално Подпомагане, то в други случаи е животоспасяващо снабдяването с такива. За тези случаи предоставяме възможност да получите необходимото помощно средство срещу депозит, който ще Ви бъде възстановен след получаване на финансирането от Агенция Социално Подпомагане.

Начин за получаване на целева помощ от Агенция „Социално Подпомагане” (АСП) за закупуване на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия:

За да получите със съответната целева помощ помощното средство, от което имате нужда, е необходимо да извършите следните действия :

1.Ако нуждаещият се няма ТЕЛК с изписани в него медицински изделия или помощни средства, е необходимо да посетите личния лекар, с молба за направление до оторизирана лекарска комисия /ЛКК или ТЕЛК/ в ДКЦ (МЦ) към МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ (ортопедична, неврологична, хирургична или онкологична), в зависимост от вида на заболяването.

2.След получаване на направлението от личния лекар, нуждаещият се посещава специализираната лекарска комисия (ЛКК).  За издаването на медицински протокол пред комисията е необходимо да представите следните документи: копиe от личната карта на нуждаещото се лице, направление от личния лекар, етапна епикриза от него или копие от епикриза или ТЕЛК (ако имате такива).Представянето на ТЕЛК решение не е задължително, тъй като помощни средства могат да бъдат отпуснати както на инвалидизирани, така и на възрастни, трудноподвижни или лежащо болни хора.

3.Медицинският протокол или ТЕЛК се подава заедно с  Молба-декларация по образец (получава се на място в ДСП) за отпускане на целева помощ за закупуване на помощни средства в териториалната Дирекция за Социално Подпомагане (ДСП) към общината по постоянно живеене (адрес по лична карта) или по адресна регистрация за временно местоживеене на нуждаещото се лице.  

Всички останали ДСП извън гр. София  можете да намерите тук
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp

В десет дневен срок от подаване на молбата и всички необходими документи, Директорът на съответната ДСП взема решение за отпускане или отказ на целевата помощ.  

При положителен отговор на молбата Ви, се издава заповед за отпускане на помощни средства и с нея правоимащият получава съответните средства .т.е веднага след получаване на заповедта.

За всяко отпуснато помощно средство АСП издава отделна заповед. С нея нуждаещият се или упълномощено от него лице, близък или роднина, е длъжно да закупи разрешените изделия от лицензиран търговец на дребно, какъвто е ПАРАГОН ГРУП ЕООД, в срок от 90 дни от датата на получаването на заповедта. На основание чл.42,ал.10 от ППЗИХУ, в случаите на нереализирана целева помощ, но не по-късно от 6 месеца от издаването на медицинския документ, лицето подава ново заявление - декларация, към което прилага двата екземпляра от заповедта. На основание чл.43б от ППЗИХУ, лицата неизползвали целевата помощ по предназначение възстановяват пълния размер на помощта.

ВАЖНО:  Вие можете да закупите помощните средства отпуснатите в заповедта и със собствени средства, още преди да сте задвижили процедурата за получаване им, като ние съответно ще Ви издадем документ за покупката и след представяне на заповедта от ДСП ще възстановим сумата отпусната с нея. Ако помощното средство се получава не от упълномощеното лице, а негов близък или роднина, ще са ни необходими данните и на двамата. След като направите своя избор на помощно средство и ни предоставите необходимите данни, ние ще запазим съответното помощно средство за Вас докато получите заповедта от ДСП. След това Вие ще можете да вземете изделието от наш магазин или да го поръчате онлайн и да го получите с куриерска фирма. (В този случай ще е необходимо да върнете разписани документи обратно към нас)

Други начини, по които може да получите финансова помощ за закупуване на помощни средства за деца с увреждания:


Община по местоживеене

Можете да кандидатствате към вашата община за еднократна помощ при закупуване на помощно средство за Вашето дете.

Фонд  "Протегни Ръка"

Фонд "Протегни Ръка" е благотворителен фонд на служителите на "ПроКредит Банк" АД. Този фонд се използва за финансово подпомагане при закупуване на помощни средства на деца с увреждания до 18 годишна възраст. Ежегодната помощ която можете да получите е до 1000.00 лв за дете. В определени случаи може да се кандидатства и за по-големи суми, в зависимост от нуждите на детето и социалното положение на семейството му.

За повече информация и начин на кандидатстване, вижте тук: http://www.protegniraka.bg

Фонд "Социална Закрила"

Фонд "Социална Закрила" отпуска целеви помощи за закупуването на специализирани помощни средства за деца с увреждания. Фондът отпуска до 2000.00 лв за дете годишно. Подава се писмено заявление (предложение) и социален доклад, изготвен от агенция "Социално подпомагане" по постоянен адрес на лицата или семействата, продружен със съпътстващи документи, доказващи необходимостта от помощта.

За повече информация и начин на кандидатстване, вижте тук

http://www.mlsp.government.bg/fsp/default.asp?pid=187

Фондация "Помощ за благотворителността"

Фондацията отпускат целеви помощи за закупуването на специализирани помощни средства за деца с увреждания.

За повече информация и начин на кандидатстване, вижте тук: http://bcaf.bg/

Българската Коледа

"Българската коледа" помогна на много деца с диагноза Детска Церебрална Парализа за закупуване на помощни средства или лечение.

За повече информация и начин на кандидатстване, вижте тук: http://www.bgkoleda.bgМеню

Настройки

Create a free account to save loved items.

Sign in

Създайте безплатен профил, за да използвате списъка с желания.

Вход